Üldjuhend

Eesmärk

Orienteerumise (eelkõige paarisorienteerumise) ning tervislike eluviiside propageerimine Eestis.

 

Etappide ajad ja kohad

Etapid toimuvad Tartu Raekoja platsil ja vanalinnas. Start Raekoja platsil avatud 16:00-18:30. Finiš suletakse igal etapil 45 minutit pärast stardi sulgemist.

 • Tartu I etapp 10. aprill 2018
 • Tartu II etapp 15. mai 2018
 • Tartu III etapp 25. september 2018

 

Võistlusklassid

Võisteldakse järgmistes võistlusklassides:

 • Põhiklass - mehed, naised, segapaarid
 • Gümnaasiumiõpilased (10.-12. klass) - mehed, naised (segapaarid võistlevad koos meestega)
 • Põhikooliõpilased (kuni 9. klass k.a.) - mehed, naised (segapaarid võistlevad koos meestega)
 • Pereklass - lapsevanem(ad) koos ühe või enama kuni 10-aastaste (k.a.) lastega
 • UUS! Individuaalklass - individuaalsed võistlejad kõik ühes klassis koos. Iga võistleja saab tulemuse lõpuprotokollis, kuid auhinnalist arvestust selles klassis ei toimu.

Õpilased, kes lõpetavad õppeastme hooaja keskel, võivad samas õppeastmes võistelda kuni hooaja lõpuni.

Lisaks ülalmainitud klassidele, toimub arvestus ka järgnevates klassides:

 • Ettevõtted - põhiklassi osalejad, kes on registreerimisel üles andnud oma ettevõtte nime
 • Gümnaasiumid - gümnaasiumiõpilased,  kes on registreerimisel üles andnud oma kooli nime
 • Põhikoolid - põhikooliõpilased, kes on registreerimisel üles andnud oma kooli nime

 

Rada ja kaart

Osalejatel tuleb läbida kohustuslikud ja/või vabalt valitud punktid, mis on märgitud kaardile ning märgistatud ka maastikul. Raja pikkus on orienteeruvalt 2,5-3,5km. Olenevalt etapist, on vaja läbida kas suundorienteerumis-, poolvalik- või valikrada. Täpsema raja kehtestab vastava etapi juhend.

Võistlusraja start on kaardil märgistatud kolmnurga ning finiš kahe ringiga.

Iga osaleja peab läbima kõik vajalikud punktid ning registreerima punkti läbimise SI pulgaga. Iga vahelejäänud või valesti võetud punkt annab 5 trahviminutit.

Mõlemal paarilisel peab olema SI pulk. Pereklasside puhul peab olema SI pulk ühel täiskasvanul ja ühel lapsel, kes mahub pereklassi vanuselimiiti. SI pulgad kinnitatakse enne starti paelaga osaleja randmele. SI pulka ei tohi randmelt eemaldada võistluse jooksul. See eemaldatakse alles pärast finišeerimist ja andmete mahalugemist võistluse korraldajate poolt. Renditud pulga kaotamise korral tuleb tasuda trahv 30 €. 

 

SPORTident (SI) märkesüsteemi õpetus

 1. Enne starti puhasta SI kaart vanadest andmetest. Selleks torka SI kaart jaama kirjaga Clear/Nullimine ja oota heli- ja valgussignaali.
 2. Edasi torka SI kaart jaama kirjaga Check/Kontroll ja oota heli- ja valgussignaali. Pärast neid toiminguid on kaart töökorras.
 3. Startimiseks torka SI kaart jaama kirjaga Start. Heli ja valgussignaali kostumise hetkest hakkab jooksma sinu aeg.
 4. Rajal kontrollpunkti märgistamiseks torka SI kaart kontrollpunktis olevasse auku. Märke õnnestus, kui kuuled heli- ja valgussignaali. Kui jaam ei tööta (puuduvad signaalid), siis tee KP-s oleva kompostriga märge kaardil olevasse R lahtrisse.
 5. Finišeerimisel torka SI kaart jaama kirjaga Finiš. Heli- ja valgussignaal annavad märku, et lõpuaeg on fikseeritud.
 6. Tulemuse saamiseks torka SI veel mahalugemisjaama ja oota rahulikult heli- ja valgussignaali.
 7. Seejärel eemaldab kohtunik sinu randmelt SI pulga. NB! Ise seda teha ei tohi. Ise eemaldatud SI pulga puhul võistleja diskvalifitseeritakse.

Vaata ka SI süsteemi tutvustavat videot: https://www.youtube.com/watch?v=P3h7n_ieGQs

 

Registreerimine

Registreerimine toimub aadressil www.linnasprint.ee. Osalustasu tuleb kanda MTÜ Meeleolusport arveldusarvele EE131010220247924227 (SEB). Selgitusse palume kindlasti kirjutada „Linnasprint“ ja arve number (nt „Linnasprint, arve 219918710“). Võistluspäeval avatakse kohapealne registreerimine 30 minutit enne stardi avamist ning suletakse koos stardi sulgemisega. Võistluskeskuses ümberregistreerimise (klassi muutmine, võistleja asendamine jms.) tasu on 6 €.

Eelregistreerimise hind kehtib vaid õigeks ajaks tasutud makse puhul. Eelregistreerunud osaleja, kes soovib maksta osalustasu võistluspäeval kohapeal, peab seda tegema kohapealse hinnakirja järgi.

Et panustada oma koolile või ettevõttele karika teenimisele, tuleb registreerimisel vastavasse lahtrisse kirjutada oma kooli või ettevõtte nimi.

Kui soovite arvet ettevõttele, siis palume sellest teavitada linnasprint@meeleolusport.ee.

 

Hooajapääsmed

Hooajapääsme omanikud saavad omale terve hooaja kestvad nimelised numbrid.

Võistlusklass Tartu (kuni 2. aprill 2018)
Põhiklass 30 € / paar
Gümnaasiumiõpilased 18 € / paar
Põhikooliõpilased 18 € / paar
Pereklass 18 € / pere
Individuaalklass 18 € / osaleja

NB! Kui sul ei ole oma SI pulka, siis lisandub SI pulga rent 1 € / pulk etapi kohta (kui kummalgi osalejal ei ole oma SI pulka, siis lisandub 2 € etapi kohta).

Kogu hooajale registreerimine lõpeb I etapile eelneva nädala esmaspäeva südaööl.

 

Üheks etapiks registreerimine

Võistlusklass I voor II voor Kohapeal
Põhiklass 10 € / paar 12 € / paar 16 € / paar
Gümnaasiumiõpilased 6 € / paar 8 € / paar 12 € / paar
Põhikooliõpilased 6 € / paar 8 € / paar 12 € / paar
Pereklass 6 € / pere 8 € / pere 12 € / pere
Individuaalklass 6 € / osaleja 8 € / osaleja 12 € / osaleja

NB! Kui sul ei ole oma SI pulka, siis lisandub SI pulga rent 1 € / pulk (kui kummalgi osalejal ei ole oma SI pulka, siis lisandub 2 € etapi kohta).

 • I registreerimisvoor lõpeb võistlusele eelneva nädala esmaspäeva südaööl.
 • II registreerimisvoor lõpeb võistlusnädala esmaspäeva südaööl.
 • III registreerimisvoor – võistluspäeval kohapeal.
 • Täpsed registreerimise tähtajad sätestab vastava etapi juhend.

 

Võitja selgitamine ja autasustamine

Etapivõitjad selgitatakse aegade põhjal. Võrdsete aegade korral märgitakse protokollis kõrgemale positsioonile varem startinud võistluspaar. Kõikide etappide iga võistlusklassi esikolmikule on auhinnad (v.a. individuaalklass), lisaks jagatakse hulgaliselt loosiauhindu. Autasustamine toimub võistluspaigas orienteeruvalt pool tundi pärast stardi sulgemist. Võidetud auhindu on võimalik kätte saada 14 kalendripäeva jooksul peale võistluse toimumist (välja arvatud riknevad tooted)!

Igas linnas koguvad osalejad vastavalt oma etapi lõpuprotokolli positsioonile punkte, mis summeeritakse ning lähevad arvesse vastava linna üldvõitja selgitamisel. Üldarvestuses võetakse aluseks kahe parima etapi punktid. Üldarvestusse tulemuse kirja saamiseks tuleb kahel arvessemineval etapil osaleda sama paarilisega. Võrdsete punktide korral esikolmikus saab otsustavaks viimase etapi tulemus. Juhul, kui võrdsed punktid saavutanud paarid ei osale viimasel etapil, saab otsustavaks eelmise etapi tulemus. Kolmandast kohast edasi jäävad osalejad võrdsete punktide korral kohti jagama.

Iga võistlusklassi esimene koht saab 100 punkti ning iga järgmine koht 90% eelmise koha punktidest (komadega toorpunktidest, ümardatud täispunktideni):

1 = 100 punkti 11 = 35 punkti 21 = 12 punkti 31 = 4 punkti 41 = 1 punkti
2 = 90 punkti 12 = 31 punkti 22 = 11 punkti 32 = 4 punkti 42 = 1 punkti
3 = 81 punkti 13 = 28 punkti 23 = 10 punkti 33 = 3 punkti 43 = 1 punkti
4 = 73 punkti 14 = 25 punkti 24 = 9 punkti 34 = 3 punkti 44 = 1 punkti
5 = 66 punkti 15 = 23 punkti 25 = 8 punkti 35 = 3 punkti 45 = 1 punkti
6 = 59 punkti 16 = 21 punkti 26 = 7 punkti 36 = 3 punkti 46 = 1 punkti
7 = 53 punkti 17 = 19 punkti 27 = 6 punkti 37 = 2 punkti 47 = 1 punkti
8 = 48 punkti 18 = 17 punkti 28 = 6 punkti 38 = 2 punkti 48 = 1 punkti
9 = 43 punkti 19 = 15 punkti 29 = 5 punkti 39 = 2 punkti 49 = 1 punkti
10 = 39 punkti 20 = 14 punkti 30 = 5 punkti 40 = 2 punkti 50 = 1 punkti

Iga etapi määrustepäraselt lõpetanud võistluspaar saab vähemalt ühe punkti.

Etapil enim individuaalseid punkte kogunud kool ja firma saab etapi eest 100 punkti ning iga järgmine koht 90% eelmise koha punktidest (komadega toorpunktidest, ümardatud täispunktideni), sarnaselt etapipunktide tabelile. Koolide puhul liidetakse iga linna kõikide etappide punktid ning enim punkte saanud gümnaasium ja põhikool pärjatakse vastava linna parima kooli karikaga. Ettevõtete puhul arvestatakse kõigi seitsme Linnasprindi etapi punkte.

 

Oluline lisainfo

 • Võistlusnumber tuleb kinnitada rinnale.
 • Võistlusnumbreid ei tohi kokku voltida, lõigata ega muul viisil selle kuju muuta või vähendada.
 • Võistlejatel on võimalus kasutada riietehoidu / garderoobi.
 • Üks võistleja saab ühel etapil osaleda üksnes ühe võistluspaari koosseisus.
 • Ettevaatust liikluses, tegemist on linnaga ning liiklus on kõikjal avatud! Rajal olles vastutab iga osaleja enda ohutuse ning tervisliku seisundi eest.
 • Osavõtumaksu ei tagastata registreerunu mitteosalemisel või ürituse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure).
 • Protestitasu on 20 €, mis tagastatakse vaid protesti rahuldamise korral.

 

Korraldaja

Võistlust korraldab MTÜ Meeleolusport, peakorraldaja on Tauri Tilk. Lisainfo ja küsimused: linnasprint@meeleolusport.ee, +372 5088458 ning www.linnasprint.ee.

Toetajad